BAKGRUND:
Shih-Tzu är en av de fyra
raser, som räknar Tibet som sitt ursprungsland. Rasen härstammar från de apsos,
som sändes från Tibet till Kina som högt skattade gåvor till det kejserliga
hovet. Man kan på goda grunder förmoda att dessa små hundar, om än till
ytterlighet vaktade och skyddade, förmådde beblanda sig med Kinas egen
tempelhund, pekingesen.
Tibets småhundar används huvudsakligen som
andebesvärjare och som lyckobringande talismaner, men också till mera prosaiska
ändamål som att vara en del i begravningscermonierna. Shih-Tzun utvecklades
under århundraden i Tibet och Kina och “upptäcktes” för västvärlden så sent som
1930, då den första importen av rasen skedde från Peking till England. Ungefär
samtidigt kom rasen till Skandinavien.
Shih-Tzun skall vara en sunt byggd
liten hund, stark, spänstig och rörlig (enligt den ursprungliga rasbeskrivningen
skall den röra sig som en simmande guldfisk!). Den skall ha en riklig och
funktionsduglig päls, som kan skydda mot smuts och väta. Shih-Tzu är en morsk,
älskvärd ras med ett mycket gott självförtroende.

HELHETSINTRYCK:
Shih-Tzun är en
kraftigt byggd hund, rikligt bepälsad med avgjort stolt hållning och med ett
krysantemumliknande ansikte. Den är intelligent, livlig, vaken, vänlig och
självständig.

HUVUD:
Huvudet skall vara brett och
runt, med ögonen placerade långt ifrån varandra. Det skall ha långt hår fallande
ner över ögonen och med välutvecklad mustasch och rikligt kindskägg. På nosen
skall håret växa uppåt och ge huvudet ett krysantemumliknande utseende.
Nospartiet skall vara av god bredd, kort och fyrkantigt, med horisontell eller
något uppåtriktad, behårad nosrygg, som inte får vara rynkig. Nosen skall vara
ungefär 2,5 cm från nosspetsen till det markerade stopet. Nosspegeln skall vara
svart men mörkt leverfärgad på leverfärgade hundar eller hundar med leverfärgade
tecken. Nosspegelns översida skall ligga i linje med nedre
ögonranden.
Sluttande nosrygg liksom trånga näsborrar är absolut inte
önskvärt. Pigmenteringen på nospartiet skall vara så jämn som
möjligt.

ÖGON:
Ögonen skall vara väl
åtskilda, stora, mörka och runda men inte utstående samt ge ett varmt uttryck.
På leverfärgade hundar eller hundar med leverfärgade tecken är ljusare ögon
tillåtna. Ögonvitorna får inte synas.

ÖRON:
Öronen skall vara stora och
långa, samt bäras hängande, ansatta något nedanför hjässans högsta punkt och så
rikligt hårklädda att de ser ut att blanda sig med håret på halsen.

BETT:
Bred käke, med ett lätt
underbett eller tångbett.
Läpparna väl tillslutna.

HALS:
Halsen skall vara
välproportionerad och vackert välvd, av tillräcklig längd för att bära huvudet
stolt.

KROPP:
Avståndet mellan manken och
svansroten skall vara större än mankhöjden. Bröstkorgen bred och
djup.
Strama, väl tillbakalagda skuldror. Rak rygg.

FRAM- OCH BAKBEN:
Frambenen skall
vara korta med god benstomme och ha väl utvecklade muskulatur. De skall var så
raka som möjligt med hänsyn till den breda och väl nedsänkta
bröstkorgen.
Bakbenen skall vara korta med god benstomme och ha väl utvecklad
muskulatur. De skall bakifrån sett vara parallella. Låren skall vara rundade och
muskulösa.
Genom sin hårrikedom verkar benen kraftiga.

TASSAR:
Tassarna skall vara runda
och fasta med tjocka trampdynor. De skall tack vare hårrikedom verka
stora.

SVANS:
Svansen skall vara högt
ansatt, glatt buren i en båge över ryggen samt rikligt hårbeklädd. Den skall
bäras i ungefärlig jämnhöjd med huvudet för att ge en balanserad
överlinje.

RÖRELSER:
Rörelserna skall vara
stolta och flytande. Frambenen skall sträckas väl framåt. Bakbenen skall ha ett
kraftigt påskjut, varvid hela trampdynan skall synas.

PÄLS:
Pälsen skall vara lång och tät
med god underull. Den får vara lätt vågig men inte lockig. Håret på huvudet bör
sättas upp i en tofs.

FÄRG:
Alla färger tillåtna. Hos
flerfärgade hundar är vit bläs i pannan och vit svansspets mycket
önskvärd.

MANKHÖJD:
Mankhöjden får ej
överstiga 26,7 cm.

VIKT:
Idealvikt 4,5- 7,3 kg (4,5-
8,1 tillåtet). Typ och raskaraktär är av största betydelse och får under inga
omständigheter offras för enbart storlek.

FEL:
Varje avvikelse från standarden
är fel och skall bedömas i förhållanden till hundens förtjänster, helhetsintryck
och konstitution.

KC 1986

FCI 208c

SVENSKA KENNELKLUBBEN 1990-10-31 e.
ä.

KOMMENTAR TILL STANDARD FÖR SHIH-TZU

HETSINTRYCK:
Redan vid det första
intrycket skall den rektangulära formen framgå.

HUVUD:
Huvudets storlek skall vara i
proportion med hunden. Det krysantemumliknande utseendet framträder endast hos
valpar. Pannan skall vara hög, bred och väl välvd för att få det markerade
stopet. Utöver vid leverfärg förekommer ljusare pigmentering på pastellfärgade
hundar, vilket ät tillåtet. I nospartiets pigmentering ingår ögonrand och
läppar, pigmenteringen skall vara obruten.

ÖGON:
Små, tättsittande eller
mandelformade ögon är liksom en stirrig blick otypisk. Ljusare ögon tillåts även
på pastellfärgade hundar.

ÖRON:
Öronen får inte vara för högt
ansatta, utan skall bidra till huvudets runda form.

BETT:
Tandformeln skrivs: 2 x 3142
överkäke / 3143 underkäke = 42 tänder
Det är mycket viktigt med en bred
underkäke som ger god plats för framtänderna, som inte får synas. Avsaknad av en
eller flera hörntänder är diskvalificerande. Det är även viktigt med en god
hakmarkering, därför är ett lätt underbett (omvänt saxbett) att föredra framför
ett tångbett.

HALS:
Det är viktigt att halsens
längd balanserar svansens höjd för att ge den korrekta silhuetten.

KROPP:
Avståndet mellan manken och
bröstkorgens undersida skall utgöra mer än halva mankhöjden. En kort bröstkorg
är ej önskvärd. Korta och felformade bröstkorgar skall observeras. Ländpartiet
skall stå i proportion till bröstkorgens längd och bör inte vara för
kort.

FRAM- OCH BAKBEN:
Benen får inte bli
så korta att de typiska rörelserna går förlorade. Överarm och skuldra skall vara
lika långa. Armbågarna skall ligga fast intill kroppen.

TASSAR:
Fem fullt utvecklade tår på
fram- och baktassar kan förekomma och är tillåtet. Tassarna skall vara riktade
rakt framåt.

SVANS:
Lågt ansatt, platt på ryggen
liggande eller vid sidan rullad svans är ej önskvärd.

RÖRELSER:
Avvikelser från de för
shih tzun typiska rörelserna är ofta beroende på felaktig koppling mellan bålens
olika delar eller på felaktiga vinklar.

PÄLS:
Shih tzun skall
ha dubbel päls. Pälsens struktur skall vara sådan att det klart framgår vad som
är täckhår och vad som är underull.

FÄRG:
Alla färger är tillåtna, med
eller utan vita tecken.
Lever- och pastellfärgade hundar tillåts ha ljusare
pigmentering och ögonfärg.